SLTU Vinter Tours

Deltagelse i SLTU Head Cup Vinter Tours

Vinter Tours er individuelle turneringer, der afholdes som weekendturneringer, i ferierne dog også på hverdage. Der findes rækker for årgang u8 til u18 samt for seniorer. 

Læs mere om Vinter Tours

Spilleprogram og resultater

HUSK at få opdateret dine oplysninger i forbundets database, da det er dem vi modtager fra forbundet og bruger i forbindelse med kontakt til jer. HUSK AT OPLYSE EN MAILADRESSE SOM BLIVER LÆST DAGLIGT/MEGET JÆVNLIGT. Det er ikke nok blot at oplyse en tilfældig mailadresse, for i mange tilfælde er der behov for at sende vigtige beskeder til dig. 

Opdatering af dine kontaktoplysninger sker ved at sende en mail til dtf@tennis.dk 

 

Hvordan melder man sig til SLTU Head Cup Vinter Tours?

Tilmelding til Vinter Tours og andre individuelle turneringer sker gennem Dansk Tennis forbunds Onlinetilmelding. 

Onlinetilmelding til Vinter Tours

 

Hvilke rækker og kategorier må man melde sig i?

Det er forbundet som styrer og bestemmer hvem der skal i hvilke rækker, årgange og kategorier.

Læs om rækker, kategorier og licens

Læs om turneringsdeltagelse for u10 spillere

 

Hvad er reglerne for afbud til SLTU Head Cup Vinter Tours?

Følgende står i forbundets 'Turneringsreglement for indivuíduelle turneringer'.

Afbud og Udeblivelser: Afbud skal fremkomme skriftligt eller via e-mail til turneringsarrangøren medfølgende årsag senest 48 timer før oprindelig turneringsstart (dvs. første planlagte match i turneringen). Afbud efter denne frist (dog ikke afbud vedlagt lægeerklæring) betragtes som ”for sene afbud”. Hvis en spiller ikke møder op til sin programsatte match og ikke har meddelt dette i forvejen til turneringsledelsen vil dette blive betragtet som en ”udeblivelse”.

Ved rettidige afbud, sene afbud (også ved vedlagt lægeerklæring) samt udeblivelser kan betaling af turneringsgebyr stadig opkræves af arrangøren når en spiller har været påført en deltagerliste til den givne turnering.

Afbud til bonusrunde: Hvis en turnering udbyder bonusrunde vil følgende regler være gældende i forhold til spillerafbud:

Som udgangspunkt er alle spillere, der taber i første runde i hovedturneringen pligtige til at deltage i en efterfølgende bonusrunde.
Dog kan en skadet eller syg spiller melde afbud til en bonusrunde uden at blive sanktioneret med karantænepoint, hvis spilleren melder afbud til turneringsledelsen umiddelbart efter (senest 15 min.) at have tabt en første rundekamp i hovedturneringen. Afbuddet skal afleveres skriftligt til turneringsledelsen.
Hvis en spiller melder for sent afbud til bonusrunden (dvs. afbuddet indgives senere end 15 min. efter afslutningen af hovedturneringskampen) vil spilleren blive sanktioneret med 5 karantænepoint jf. reglerne.
Hvis en spiller udebliver fra bonusrunden (dvs. slet ikke møder op til sin kamp og ikke har indgivet afbud) vil spilleren blive sanktioneret med 8 karantænepoint jf. reglerne.

Hvem melder man afbud til i en turnering?

Når det drejer sig om en SLTU HEAD Cup Vinter Tour, skal afbud sendes til SLTU på post@sltu.dk indtil onsdagen kl. 15 før spilleweekenden. Derefter skal afbud ske direkte til den stedlige turneringsleder. Oplysninger om den stedlige turneringsleder fremgår af spilleprogrammerne i øverste højre hjørne.