Information om Uddannelse

Dansk Tennis Forbund varetager og formidler uddannelse af trænere og dommere.

Herudover har alle klubber, der er medlem af Sjællands Tennis Union mulighed for at deltage i de kurser som Danmarks Idræts-Forbund udbyder. De arrangerer specialkurser, såsom fysisk træning og idrætspsykologi, samt en række andre kurser. Læs mere om disse kurser på Danmarks Idrætsforbund hjemmeside.

Idrætsudvalg i visse regioner afholder også kurser. F.eks. har klubber i Københavns omegn mulighed for at deltage i Idrætsrådet Region Hovedstadens kurser. Se yderligere oplysninger på www.kaisport.dk.

 

SLTU udbyder hvert år kurser for holdkaptajner

Kurset for holdkaptajner er for både nye som erfarne holdkaptajner, og det er et godt værktøj, som sikrer en god afvikling af holdturneringen. Dette gøres gennem information om gældende regler, herunder gennemgang af holdkaptajnens rettigheder og pligter.

Klubber der er interesseret i at få afviklet et holdkaptajnskursus i deres egen klub, kan henvende sig til SLTU's sekretariat eller til kontaktperson Preben Rasmussen på tlf. 50 57 23 89 eller mail prebenlrasmussen@gmail.com.

Klubben skaffer selv et egnet lokale, gerne med overhead-projekter eller tavle. Der betales honorar til instruktør samt kørselsgodtgørelse

Prisen for kurset er kr. 500, som dækker instruktørhonorar, kørsel og kurset varer 3 timer.

Kursusbeskrivelse:

Formål

At give såvel nye som gamle holdkaptajner/holdledere et godt værktøj til at sikre en god afvikling af holdturneringen. Dette gøres gennem information om gældende regler, herunder gennemgang af holdkaptajnens rettigheder og pligter.

BEMÆRK: Som udgangspunkt er det SLTU´s holdturneringsreglement der behandles.

Målgruppe

Alle der skal fungere som holdkaptajn/holdleder i den kommende holdturnering, dette gælder også for motionistrækkerne. Vi ser også gerne, at klubberne giver nye holdkaptajner/holdledere for juniorrækkerne denne chance for at lære mere om rollen som holdkaptajn. Turneringsspillere og forældre er også velkomne på kurset.

Indhold

  1. Planlægning forud for holdkampen
  2. Afvikling af holdkampen
  3. Afslutning af holdkampen

Kursusmateriale

Der benyttes SLTU´s Holdturneringsreglement, som kan downloades under menupunktet Regler, samt DTF's regler, der kan downloades fra www.tennis.dk.