Vedtægter og regler

Sjællands Tennis Union er medlem af Dansk Tennis Forbund, der igen er medlem af Danmarks Idrætsforbund og dermed underlagt disse organisationers love og regler.

Som medlem af SLTU er der altid råd og vejledning at hente i alle sager som enhver aktiv klub kan have brug for. Vort sekretariat kan altid kontaktes, men også vore udvalgsmedlemmer kan hjælpe.

Dansk Tennis Forbund råder over flere klubkonsulenter der kan påtage sig rådgivning, informationsmøder med mere. Kontakt Dansk Tennis Forbund på 43 26 26 60 for at lave en aftale.

Hvad SLTU ikke selv kan klare, kan vi eller I hente hjælp til hos enten Dansk Tennis Forbund 43 26 26 60 eller Danmarks Idrætsforbund 43 26 26 26.