Rådgivning

Som medlem af en klub under SLTU er der altid råd og vejledning at hente i alle sager som enhver aktiv klub kan have brug for.

SLTU's sekretariat og vores udvalgsmedlemmer kan altid kontaktes. Hvad SLTU ikke selv kan klare, kan vi eller I hente hjælp til hos enten Dansk Tennis Forbund eller Danmarks Idrætsforbund.

I samarbejde med Dansk Tennis Forbund råder SLTU over flere klubkonsulenter der kan påtage sig rådgivning, informationsmøder med mere. Kontakt Dansk Tennis Forbund på 43 26 26 60 for at lave en aftale.

Der er også mulighed for at læse mere om klubkonsulentordningen på Dansk Tennis Forbunds hjemmeside www.tennis.dk.

Vejledning om skatteforhold

DGI og Danmarks Idrætsforbund har udgivet en opdateret udgave af vejledningen om Skattemæssige forhold for idrætsforeninger.

Læs vejledningen


Ansættelsesforhold

Benyt DIF's standardkontrakter, når I skal ansætte lønnede eller ulønnede ledere og trænere. 

Vejledning om ansættelsesforhold og standardkontrakter