Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 4. april

19. marts 2019 23:56 , af Kurt Søndergaard

Unionen holder ekstraordinær SLTU generalforsamling torsdag den 4. april 2019 ifm. nedlæggelse af unionen for så senere hen at kunne oprette Tennis Øst. Som det fremgår af unionens vedtægter, så skal 2/3 dele af alle klubber møde op for at kunne gennemføre nedlæggelsen, og det forventer vi ikke sker. Derfor vil der kort efter den 4. april 2019 blive indkaldt til yderligere en ekstraordinær generalforsamling, hvor de fremmødte ved simpelt flertal så kan afgøre udfaldet. Bliver det til en nedlæggelse, så vil der samme aften blive holdt en stiftende generalforsamling, så Tennis Øst forhåbentlig kan blive en realitet. Denne dato ligger ikke fast endnu, men det bliver ultimo april 2019.

Dagsorden kan læses her.