Lån og tilskud

Lånemuligheder hos SLTU

SLTU har mulighed for at yde lån til sine klubber på meget rimelige vilkår (pt. 4% p.a.) til opførelse af f.eks. klubhus, slåmur, anlæg og omlægning af baner samt halbyggeri. Vi gør dog opmærksom på, at vi ikke yder lån til projekter der allerede er gennemført eller er ved at blive gennemført og ej heller til klubbens drift.

Lånemuligheder hos Danmarks Idrætsforbund

Der er også mulighed for rentefri lån hos Danmarks Idrætsforbund, kontakt DIF på tlf. 43 26 26 26. 

Lånemuligheder hos Kulturministeriet

Endelig kan der hos Kulturministeriet søges om tilskud af udlodningsmidlerne, det der tidligere hed 'Tipsmidlerne'.
Læs mere om mulighederne

Tilskud fra Bladpuljen

Det er muligt at søge tilskud til distribution af foreningsblade.
Læs mere om Bladpuljen

Tilskud til udlandsrejser for juniorer

Fra 2015 prioriterer SLTU at anvende rejsetilskuddet til turneringer, hvor SLTU samler en gruppe spillere og sender dem afsted med en coach. Så det vil ikke være muligt at søge individuelle tilskud.

NTS puljen

Nordsjællands Tennissammenslutning (NTS) blev nedlagt i 2015. NTS’s formue og øvrige ejendele blev overdraget til SLTU, med den klausul, at SLTU skal uddele formuen til breddeaktiviteter for juniorer efter ansøgning fra de klubber der i 2015 var medlem af NTS. Hver klub kan kun ansøge én gang pr. år, og der kan max. ansøges om 2.500 kr. pr. gang.

Medlemsklubberne, der kan søge er følgende: Ballerup Tennisklub, Birkerød Tennisklub, Farum Tennisklub, Gentofte Tennisklub, Gladsaxe Tennisklub, Hareskov-Værløse Tennisklub, Hillerød Tennisklub, Humlebæk Tennisklub, Hørsholm Rungsted Tennisklub, Skovshoved Tennisklub og Ølstykke Tennisklub.