Klubmøder

Indbydelse til Informationsmøde, som afholdes tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.00 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Informationsmødet vil have følgende emner:

  1. Holdturnering, herunder rækkker og formater for 2019 sommer holdturnering
  2. Introduktion til Tournament Software
  3. Information Tennis Øst og mulig sammenlægning af KTU og SLTU

Unionerne byder på drikkevarer til de fremmødte.

Af hensyn til arrangementet bedes man tilmelde sig på mail til post@sltu.dk

Både formænd, bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, trænere, holdkaptajner mm. er velkomne til at deltage.

 

SLTU indbyder hvert år til klubmøder.

Det største "klubmøde" er generalforsamlingen, men dette møde er underlagt nogle formelle regler, som lægger rammer for debatten. Derfor arrangeres flere uformelle klubmøder indenfor mere faglige områder. F.eks. arrangerer SLTU's Ungdomsudvalg sædvanligvis et årligt møde, hvor klubbernes ungdomsansvarlige, spillere og forældre indbydes til en uformel snak om SLTU's ungdomsaktiviteter. På disse møder kan alle komme med ris og ros, samt forslag til ændringer eller nye tiltag.