Klubadresser

Klubadresser og spillesteder på alle klubber i Sjællands Tennis Union og i princippet også de andre unioner og forbundet finder man på forbundets holdturneringsprogram. Vælg union i venstre side nederst.

Klubadresser

Rettelser til klubadresser, spillesteder og kontaktpersoner kan ikke foretages online, men skal oplyses til forbundet på 43 26 26 60 eller dtf@tennis.dk.