Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Sædvanligvis foregår generalforsamlingen i Idrættens Hus i Brøndby.

Bemærk at det der kaldes forslag 2 ikke er et forslag men et oplæg til tættere samarbejde med Københavns Tennis Union.

Medlemstal kan ses på forbundets hjemmeside www.tennis.dk