Bestyrelse og udvalg

Ungdomsudvalg

Martin Jørgensen, politisk ansvarlig (se under bestyrelse) 

Frederik Hausner Petersen, skumtennisansvarlig
mail: skumtennis@sltu.dk 

Daniel Mølgaard Nielsen dmn@tennis.dk 

Mona Aagaard, menigt medlem (se under bestyrelse)

Lucas Hjorth, menigt medlem 

Ungdomsudvalget varetager en række turnerings- og træningsaktiviteter for juniorer, eksempelvis:

 • Holdturnering for juniorer
 • Skumtennisholdturnering
 • Individuelle turneringer i skumtennis
 • Sjællandsmesterskaber for juniorer
 • Individuelle turneringer (nationale og internationale)
 • Talent- og breddetræning

Turneringsudvalg

Martin Jørgensen, formand (se under bestyrelse)

Thomas Rosenmejer
mail: thomasrosenmejer@get2net.dk 
Tlf.: 20 81 20 98
Klub: Brøndby Strand Tennisklub

Turneringsudvalget varetager en række turneringsaktiviteter for seniorer og veteraner eksempelvis:

 • Holdturnering for seniorer/veteraner
 • Sjællandsmesterskaber for seniorer/veteraner
 • Individuelle turneringer
 • Motionister og Golden Age

Klubservicegruppe

Martin Jørgensen (se under bestyrelse)

Henrik Maris (se under bestyrelse)

Anne Wiberg (se under bestyrelse)

Klubservicegruppen varetager en række opgaver af mere tværgående karakter. Det gælder både formidling og opsøgende arbejde i forbindelse med nedenstående:

 • Informationsmateriale
 • Rådgivning
 • Klubbesøg primært udført af klubkonsulenter
 • Seminarer og møder for bl.a. klubledere

Kommunikationsgruppe

Martin Jørgensen, tovholder (se under bestyrelse)

Appeludvalget

Jesper Tvermoes, Birkerød

Jon Balsby, Hareskov/V.

Henriette Laursen, Rødovre